Výsledky druhého kola přijímacího řízení

Zápisový lístek odevzdejte do 3. 6. 2022 v době od 8:00 do 15:00 hodin osobně nebo ho zašlete poštou.

Gratulujeme všem přijatým uchazečům.

V případě, že budou žáci přijati na školu z prvního kola na základě odvolání, žádáme rodiče o sdělení této informace. Hranice přijatých žáků ve druhém kole přijímacího řízení se může v průběhu deseti pracovních dnů měnit. Tabulku budeme postupně aktualizovat.

Výsledky přijímacího řízení do oboru 63-41-M/02

 

 

Přejít na obsah