• OA
  • >
  • Archív
  • >
  • 27. 11. 2023 – Ředitelské volno

27. 11. 2023 – Ředitelské volno

Naše škola se připojuje k celostátní stávce, která je vyhlášena na pondělí 27. 11. 2023. Škola bude uzavřena, pro žáky je vyhlášeno ředitelské volno.

Důvodem je nesouhlas s navrhovanými opatřeními vlády, které neberou ohled na schválenou Strategii 2030+. Současný návrh rozpočtu výrazně omezuje kvalitu výuky do budoucna. Navrhované změny, které počítají se zrušením mnoha pracovních míst nepedagogických pracovníků či snižováním jejich platu, způsobí řadu problémů a ohrozí chod škol. Zároveň jako učitelé sdílíme nesouhlas, aby se omezoval počet hodin, které mají být odučeny, a tím reálně hrozí, že vzdělávání bude čím dál více neefektivní. Každým rokem počet žáků ve třídě narůstá, aktuálně jsou kapacitně zcela plné. Omezení dělení tříd na skupiny nebo omezování volitelných předmětů je jen krátkozraké řešení, které se odrazí na kvalitě výuky a celkového vzdělávání.
👉V této stávce nejde o platy učitelů (i když i zde je co dohánět), ale upozornit na nepřijatelné změny, které můžou způsobit nižší kvalitu školství v době, kdy naopak potřebujeme kvalitu vyšší.
Přejít na obsah