učební plán oborů obchodní akademie a ekonomické lyceum

Vyučujeme podle ŠVP OALy Obchodní akademie a ŠVP OALy Ekonomické lyceum, které byly zpracovány v souladu s RVP daných oborů. 

Přejít na obsah