spolek rodičů při oa lysá n.l.

Spolek je nezávislým a dobrovolným spolkem, který sdružuje rodiče a zákonné zástupce žáků navštěvujících Obchodní akademii, Lysá nad Labem, Komenského 1534 a další osoby s vazbou na školu, jež mají zájem o členství. Účelem spolku a cílem činnosti spolku je spolupráce rodičů a zákonných zástupců žáků s vedením školy a s učitelským sborem. Jedná se zejména o vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího se klimatu školy, o pomoc při udržování a zlepšování školního prostředí, o podporu mimoškolních aktivit a zlepšování studijních výsledků žáků.

Statutární orgán – předseda spolku paní Eva Berková

Identifikační číslo 05153590

Stanovy spolku

Přejít na obsah