Národní plán obnovy

Doučování žáků škol

Škola obdržela finanční prostředky ve výši 75 075 Kč na realizaci aktivit spojených s doučováním. 

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Období realizace: 1 – 8 / 2022

Cílová skupina: Žáci SŠ

Cíl programu: Podpora žáků se slabším socioekonomickým zázemím a žáků ohrožených školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizovat prezenční výuku ve školách. Ke snížení studijních výsledků došlo zejména u žáků, kteří se distančních forem výuky účastnili částečně nebo vůbec, a to v přímé souvislosti s nevyhovujícím domácím zázemím a nízkou motivací. Tento stav vede k dalšímu prohlubování nerovností mezi žáky, ale i školami. Doučování bude mít kromě složky vedoucí k doplnění znalostí a dovedností také významný socializační efekt.

Výsledky:  Podpořeni jsou žáci všech ročníků, kteří splňují cíle programu. 

Doučování je financováno Evropskou unií – Next Generation EU

 

Digitální technologie pro školy

V rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“, komponenty 3.1 „Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace“ škola v roce 2022 obdrží finanční prostředky na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence jejich digitální propasti ve výši 93 000 Kč.

Název programu: Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace 

Období realizace: 1 – 12 / 2022

Cílová skupina: Žáci SŠ

Cíl programu: Prevence digitální propasti a zvýšení úrovně digitalizace škol.

Výsledky: Ve škole budou zakoupeny mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky.

Finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unide – Next Generation EU.

Přejít na obsah