Národní plán obnovy

Doučování žáků škol

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Období realizace: 1 – 8 / 2022, 9 – 12 / 2022, 1 – 6 /2023 

Cílová skupina: Žáci SŠ

Cíl programu: Podpora žáků se slabším socioekonomickým zázemím a žáků ohrožených školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizovat prezenční výuku ve školách. Ke snížení studijních výsledků došlo zejména u žáků, kteří se distančních forem výuky účastnili částečně nebo vůbec, a to v přímé souvislosti s nevyhovujícím domácím zázemím a nízkou motivací. Tento stav vede k dalšímu prohlubování nerovností mezi žáky, ale i školami. Doučování bude mít kromě složky vedoucí k doplnění znalostí a dovedností také významný socializační efekt.

Výsledky:  Podpořeni jsou žáci všech ročníků, kteří splňují cíle programu. 

Shrnutí: Za období 1/2022 až 6/2022 bylo profinancováno celkem 45 000 Kč (poskytnuto 75 075 Kč, vráceno 30 075 Kč), odučeno 180 hodin, 335 žákohodin (účast 1 žáka na 1 hodině doučování)

Za období 9/2022 až 12/2022 bylo profinancováno celkem 33 600 Kč (poskytnuto 48 300 Kč, vráceno 14 700 Kč), odučeno 112 hodin, 386 žákohodin (účast 1 žáka na 1 hodině doučování)

Za období 1/2023 až 8/2023 bylo profinancováno 77 100 Kč (poskytnuto 78 240 Kč, vráceno 1 140 Kč), udučeno 257 hodin, 850 žákohodin (účast 1 žáka na 1 hodině doučování)

Doučování je financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Digitální technologie pro školy

V rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“, komponenty 3.1 „Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace“ škola v roce 2022 obdrží finanční prostředky na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence jejich digitální propasti ve výši 93 000 Kč.

Název programu: Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace 

Období realizace: 1 – 12 / 2022

Cílová skupina: Žáci SŠ

Cíl programu: Prevence digitální propasti a zvýšení úrovně digitalizace škol.

Výsledky: Ve škole budou zakoupeny mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky.

Finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unide – Next Generation EU.

Přejít na obsah