obchodní akademie

čtyřleté studium s rozšířenou výukou cizích jazyků zakončené maturitní zkouškou

Kód oboru: 63-41-M/02

ŠVP OALy Obchodní akademie platný od 1. 9. 2012 – více zde.

 

Specializace 

Ekonomika a podnikání 

Cestovní ruch a průvodcovské služby

Marketing a reklama 

Projektové a grantové řízení

Charakteristika absolventa

 • má znalosti a praktické dovednosti z oblasti ekonomiky a účetnictví

 • je připraven na další vzdělávání na VŠ nebo VOŠ

 • aktivně používá dva cizí jazyky

 • umí využívat informační a komunikační technologie

 

Uplatnění absolventa  

 • skupina povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností např: 

  • ekonom

  • účetní

  • logistik

  • asistent

  • personalista

  • marketingový specialista

  • administrativní pracovník

 • vlastní podnikatelské aktivity

 • pokračuje ve studiu na VŠ nebo VOŠ

Vyučované předměty 

 • všeobecně vzdělávací– český jazyk, dva cizí jazyky, matematika, dějepis, společenskovědní předměty , přírodovědní základ , tělesná výchova, informační a komunikační technologie

 • odborné předměty– ekonomika, ekonomická cvičení, statistika, účetnictví, hospodářský zeměpis, písemná a elektronická komunikace, rétorika, právo

 • volitelné předměty– marketing, aplikovaná ekonomie , zeměpis cestovního ruchu, projektové a grantové řízení, daně, psychologie, bankovnictví, ekonomika cestovního ruchu, průvodcovské služby

Přejít na obsah