Studentská firma 2017_2018

Září  2017 Jsme nově založená studentská firma S/cool – Made se sídlem v Obchodní akademii, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Naše firma byla založena v rámci předmětu Aplikovaná ekonomie a programu JA Firma, kterou naší škole poskytuje Junior Achievement, o. p. s.

Studentská firma 2017_2019

Zabýváme se výrobou dekorativních předmětů – např. šály, gelové svíčky, bomby do koupele, mýdla apod. Kromě stálých produktů se zaměřujeme také na sezónní výrobky.

Studentská firma Obchodní akademie Lysá n. L. 2017/2018

Říjen 2017 Assessment centre – uchazeči o pracovní pozici ve studentské firmě

Studentská firma OA Lysá n. L. 2017

Listopad 2017

 

 

V měsíci listopadu jsme dokončili organizační strukturu firmy. Naše firma se skládá z 12 studentů. Pozice byly obsazeny pomocí pohovorů a assessment centra (metoda pro výběr zaměstnanců na konkrétní pozice ve firmě). Začínali jsme volbou generálního ředitele, ten byl zvolen hlasováním. Výběr ředitelů oddělení probíhal pohovorem s generálním ředitelem. Ostatní studenti si rozdělili pozice pomocí assessment centra. Generálním ředitelem se stal Libor Pošepný. Dalšími vyššími pozicemi jsou personální ředitel – Richard Kovařík, finanční ředitelka – Renáta Trnková a marketingová ředitelka – Tereza Studeničová.

Naše studentská firma S/Cool – Made se zabývá především výrobou dekorativních předmětů – bomby do koupele, mýdla, lip scruby apod. Kromě stálých produktů se zaměřujeme také na sezonní výrobky např. vánoční ozdoby. Poprvé jste naše výrobky mohli vidět na vánočním jarmarku ZŠ Komenského Lysá nad Labem. Právě teď se chystáme na Veletrh studentských JA Firem do Hradce Králové, který proběhne 13. prosince 2017. Na firemních webových stránkách pracujeme, aktivní jsme i na facebooku a instagramu.

Stránky studentské firmy

Studentská firma OALy prosinec 2017

Prosinec 2017

Dne 13. prosince jsme se s naší studentskou firmou S/Cool – Made zúčastnili Veletrhu studentských JA Firem v Hradci Králové. Dosavadní práci jsme mohli porovnat s ostatními firmami, poznali jsme konkurenci. Akce tak pro nás byla velmi prospěšná. Poučili jsme se z chyb, kterým se musíme příště vyhnout. Naše výrobky byly na veletrhu velmi žádané, podařilo se nám jich hodně prodat.

Prodej výrobků jsme před Vánoci zahájili u nás ve škole, prodávali jsme také na Základní škole J. A. Komenského Lysá nad Labem.Do nového roku jsme vkročili s novým výrobkem. Jde o svíčky různých vůní ve skleničkách.

Ve dnech 22. – 24. února 2018 budeme prezentovat naši firmu a Obchodní akademii Lysá nad Labem na lyském Výstavišti, kde se v rámci výstavy Řemesla koná již tradičně přehlídka odborných škol a učilišť našeho regionu.

Pokud vás fungování studentské firmy i výrobky zajímají, informace najdete na našich webových stránkách.

Studentská firma 2017 OA Lysá n. L.

Leden až březen 2018

A je to tady! Pomalu se blíží konec školního roku a my, žáci třetího ročníku, kteří se od září učíme podnikat v předmětu Aplikovaná ekonomie, si vyzkoušíme, co jsme se v průběhu roku naučili. Dne 12. dubna 2018 se zúčastníme soutěže „JA Studentská firma roku 2018“, která se koná v Galerii Harfa v Praze.

V předchozích měsících jsme nabrali zkušenosti během prodejních akcí ve škole, na mezinárodním veletrhu JA Firem v Hradci Králové a na výstavě „Řemesla 2018“ v Lysé nad Labem. V současné době se zaměřujeme hlavně na výrobu originálních mýdel, které potěší nejen vůní a barvou, ale hlavně svým novým vzhledem.

Na soutěž studentských firem si připravujeme propagační materiály a reklamu naší firmy, pracujeme také na návrhu výstavního stánku, aby nás na soutěži bylo vidět. Věříme, že se naše práce vyplatí a získané zkušenosti uplatníme nejen na veletrhu, ale i ve svém životě.

Budeme rádi, když nás do Galerie Harfa v Praze přijdete podpořit. Dále nás uvidíte v květnu během lyských slavností „Lysá žije“. Pro více informací sledujte naše webové stránky https://scoolmadeoalysa.wixsite.com/scool-made. Aktivní jsme také na facebooku a instagramu, vždy pod jménem scoolmadeoalysa.


Studenti OA Lysá nad Labem na výstavě Řemesla 2018

Duben 2018

Začátkem tohoto měsíce jsme vyplnili druhou část evaluačního dotazníku, který je nedílnou součástí mezinárodně uznávané zkoušky podnikatelských dovedností ESP. Poté budeme moci složit danou zkoušku a získat certifikát.

Pečlivě jsme se připravovali na Veletrh JA Firem, který proběhl 12. dubna v Galerii Harfa v Praze.

Dále se připravujeme na akci „Lysá žije“, která proběhne 25. a 26. května v areálu zámecké zahrady. Budeme tam mít stánek s našimi stálými výrobky. Těšit se můžete na dva druhy mýdel, vodní bomby, lip scruby a svíčky.

Výrobky studentské firmy OA Lysá n. L.

Studenti představili svou firmu 12. 5. 2018 na soutěžním veletrhu JA firem v Praze. Další fotografie naleznete zde.

Soutěžní veletrh JA studentských firem Praha 2018

Květen a červen 2018

Ve třetím ročníku si žáci naší školy mohou vybrat z několika volitelných předmětů: projektové a grantové řízení, aplikovaná ekonomie – APE, marketing a zeměpis cestovního ruchu. Záleží čistě na žákově volbě, který předmět bude studovat.

Já a mých 11 spolužáků jsme si vybrali APE. Aplikovaná ekonomie je předmět, díky kterému jsme mohli zažít fungování opravdové firmy od založení, až po její likvidaci. Celkový chod firmy jsme si řídili sami s pomocí vyučující Mgr. Lenky Hrubčíkové.

V prvních hodinách existence firmy jsme určili její organizační strukturu, zvolili jsme generálního ředitele, kterým jsem se stal já. Dále jsem si vybral ředitele jednotlivých oddělení a ti si ve výběrovém řízení zvolili své „podřízené“. Když byly pozice ve firmě obsazeny, museli jsme určit předmět činnosti, podle něj jsme pak provedli marketingový průzkum a vytvářeli reklamu. Poté jsme začali vyrábět. K výrobě jsme přistupovali velice svědomitě a stále jsme ji všelijak inovovali. Tyto inovace byly nejlépe vidět na našich mýdlech, která postupem času nabývala velmi originálních designů. Zahanbit se nenechaly ani vodní bomby do koupele, které byly u zákazníků velice oblíbené a žádané. Mezi naše výrobky patřily i lip scruby. Během roku jsme vyzkoušeli mnoho barev a příchutí těchto peelingů na rty a se všemi jsme sklízeli veliký úspěch. Díky zanedbatelné ceně a originálnímu vzhledu se z nich rychle stal náš nejlépe prodávaný produkt, který při každé prodejní akci rychle zmizel z pultu.

Prodávali jsme na různých akcích. Na nich jsme zjistili, jak je prodej složitý a náročný. Mezi největší prodejní akce roku patřily veletrhy studentských firem, jako byla ta naše. Mohli jsme také samozřejmě prodávat i při jiných příležitostech, například během školních dnů otevřených dveří, na místních trzích, nebo jsme nabízeli výrobky přímo v prostorách naší školy spolužákům a učitelům.

Abychom mohli vyrábět a prodávat, bylo třeba nejdříve provést kalkulaci celkových nákladů na výrobu. Když jsme tuto částku znali, nakoupili jsme potřebný materiál ze specializovaného e-shopu. Během celého roku jsme také vedli účetnictví, provozovali webové a facebookové stránky firmy atd. S koncem firmy přišlo několik povinností: spočítat náš celkový zisk a rozdělit si ho, určit výši částky, kterou jsme darovali psímu útulku v Lysé nad Labem. Dále jsme vyhotovili výroční zprávu a předali své zkušenosti budoucím třeťákům.

Mnozí si tento předmět volí, protože se domnívají, že se jedná o předmět jednoduchý, na kterém budou moct odpočívat. Nemají ale tušení, jak moc se mýlí. Jiní vidí kvality tohoto předmětu již při jeho volbě a je pro ně naprosto nemyslitelné zvolit jinak. Já osobně jsem velice rád, že jsem si APE zvolil. Nemyslím si, že by mi mohl jiný předmět dát do života více zkušeností než právě tento.

Libor Pošepný, ředitel studentské firmy OA Lysá nad Labem 2017/2018

Září 2018

Studentská firma S/COOL-Made darovala deset procent z celkového zisku v podobě antiparazit lyskému psímu útulku. Dne 12. září 2018 jsme tento dar předali.

Renáta Trnková

Přejít na obsah