cestovní ruch a průvodcovské služby

Tato specializace je určená studentům, kteří se chtějí uplatnit v oblasti cestovního ruchu.

Volitelný předmět  Zeměpis cestovního ruchu  si student vybírá ve 3. ročníkuCílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi cestovního ruchu, který se stává dynamickou složkou světové ekonomiky. Studenti posuzují a vyhodnocují předpoklady cestovního ruchu a jeho realizaci v jednotlivých regionech světa, seznamují se se současnými možnostmi cestování a jejich praktickou realizací. Pracují samostatně nebo ve skupinách s různým geografickým materiálem – mapou, tabulkami, grafy, statistickými údaji, časopisy a internetem. Formou referátu a za podpory prezentace v Power pointu zpracují vybrané téma.

Na tento předmět navazuje ve 4. ročníku předmět ekonomika cestovního ruchu nebo zeměpisný seminář nebo průvodcovské služby. Studenti se učí uplatňovat ekonomickou efektivnost a hospodárnost při poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu v souladu s etikou podnikání. Zpracovávají informace z různých zdrojů a aplikují své ekonomické znalosti na řešení praktických úloh z oblasti cestovního ruchu. Zeměpisný seminář napomáhá rozvíjet u žáků geografické myšlení nezbytné pro pochopení vzájemných vazeb lidské společnosti a přírodní sféry v neustále se vyvíjející světové ekonomice. Cílem předmětu Průvodcovské služby je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické, tak praktické. Připravuje žáky na poskytování průvodcovských služeb při procházkách městy, návštěvách kulturně historických objektů, při poznávacích zájezdech.

Student plní také povinnou odbornou praxi v  některé cestovní kanceláři nebo v zahraničí (praxi zajišťujeme ve spolupráci s partnerskými školami v Anglii, Francii, Německu a na Slovensku). 

Přejít na obsah