reference žáků, absolventů a zaměstnavatelů

Absolventi, žáci, návštěvníci školy a zaměstnavatelé napsali

Jak mi škola pomohla?


Průzkum spokojenosti absolventů OA Lysá nad Labem

V březnu 2019 jsme oslovili 100 absolventů naší školy z let 2014 – 2018 a požádali jsme je o vyplnění dotazníku. Návratnost byla 70%. S výsledky průzkumu se můžete seznámit zde.


Obchodní akademie byla pro mě nejlepší volba, kterou jsem si při výběru střední školy mohla vybrat. Díky této škole jsem posbírala mnoho zkušeností, které jsou velmi cenné, a také jsem navštívila několik zemí v rámci projektů a školní praxe. Například jsem díky projektu Comenius navštívila Kypr, absolvovala jsem praxi v Derehamu ve Velké Británii, také jsem navštívila Evropský parlament ve Štrasburku a to není vše.

Velmi jsem ocenila přátelský přístup učitelského sboru. Na rozdíl od jiných škol se zde všichni znají a učitelé jsou velmi vstřícní, což je velkou výhodou. Individuální přístup na této škole mi umožnil studovat matematiku nad rámec osnov školy. Díky tomu jsem se připravila na přijímací zkoušky a mohu studovat ekonomii na Institutu ekonomických studií na Karlově univerzitě.

Také si uvědomuji, že jsem zde nenabyla pouze učebnicové znalosti a definice, ale umím veškeré znalosti v praxi použít. Na rozdíl od studentů gymnázií umím ovládat programy MS Office na dobré úrovni, a to je velkou výhodou při studiu i při práci.

Dle mého názoru je Obchodní akademie v Lysé nad Labem kvalitní škola, která své žáky připraví na život i studium, a já jsem nesmírně vděčná za vše, co mi tato škola umožnila.

Anna Bezuchová, absolventka 2017


Dobrý den,
ráda bych poděkovala paní ředitelce RNDr.Ivaně Dvořákové a celému učitelskému sboru v Obchodní akademii v Lysé nad Labem za skvělou prezentaci a ukázky této školy v Den otevřených dveří.
Tato prezentace byla pěkná a poučná.

Jana Čejková, Libice nad Cidlinou, 2015


Vážená paní Dvořáková,

ráda bych znovu poděkovala za Vaši velkou pomoc a vstřícnost při obsazování pracovní pozice finanční účetní junior v naší společnosti.
Po mé zkušenosti s řediteli jiných škol  Váš přístup považuji opravdu za nadstandardní a věřte, že si jej velice cením a to především, jaký máte přehled o svých žácích, byť někteří z nich své studium na Vaší škole završili již před rokem.

Alena Krutská  |   Mzdové a personální oddělení, 2015

DYWIDAG PREFA a.s.
Jedličkova 1190/1
289 22  Lysá nad Labem
Office: +420 325 510 026


Jsem absolvent Vaší školy, maturoval jsem v roce 2008, letos dokončuji VŠE, obor Účetnictví a finanční řízení podniku s vedlejší specializací Učitelství ekonomických předmětů. Velmi rád bych se odvděčil škole, která mi poskytla kvalitní vzdělání a umožnila mi hladký vstup na akademickou půdu VŠE.

Milan Krejčík, absolvent 2008


Už je to rok a půl, co jsme slavně odmaturovali v první vlně státních maturit, a v říjnu uplynul rok, kdy jsem nastoupil do prvního zaměstnání.

Měl jsem štěstí, hned první místo, na které jsem se přihlásil, mi vyšlo. Nikdy mne nenapadlo, že bych mohl hned při prvním pohovoru získat pozici v nadnárodní bance, a ani jsem si nemyslel, že po střední škole takovou práci dostanu. Myslel jsem si, že budu někde sedět v účtárně a zapisovat čísla do tabulek. Po roce jsem dokonce povýšil a byl jsem jmenován zástupcem vedoucího pobočky.

Když se tak zamyslím, škola mi pomohla především v oblasti přípravy na pohovor, a to zejména předmět „rétorika“ vedená profesorkou Mgr. Bohuslavou Svobodovou. Dále mi škola poskytla nezbytnou průpravu do světa ekonomiky díky hodinám profesorky Ing. Věry Rampové, na jejichž obsah jsem v začátcích mé práce často vzpomínal.

Tímto bych chtěl tedy poděkovat všem učitelům, kteří se podíleli na mých studijních výsledcích a následovného úspěšného pracovního zařazení.

Jan Šubrt, absolvent 2011 


Obchodku si můj syn Tomáš Soukup vybral mezi několika možnými tipy sám a my, rodiče, jsme jeho volbu velmi rádi podpořili. Každým dnem nám jakýkoli výborný výsledek, aktivita, projekt tuzemský a především ten v zahraničí dokazuje, že volba byla nejlepší. Jsme přesvědčeni, že škola dává studentům nejen perfektní vzdělání ve vybraném oboru, ale i něco navíc, na co se pak vzpomíná celý život. Individuální přístup kantora k jednotlivci, upřímný a opravdový zájem o studenty a jejich v tomto věku citlivé a křehké potřeby a troufáme si říci i vzájemné předávání pozitivní energie. Velmi úspěšná praxe v Derehamu je toho přesvědčivým důkazem. Upřímně přejeme škole, aby v dalších letech mnoho nových studentů naplnilo každý rok její první ročníky a samozřejmě přejeme hodně úspěchů.
 
Soukupovi
Rodiče žáka 3. ročníku ve školním roce 2011_12

Děkuji, že jsem na Vaší škole mohla absolvovat odbornou pedagogickou praxi. Zejména bych chtěla poděkovat paní inženýrce Rampové za to, že se mi věnovala, radila, podala zpětnou vazbu a že díky jejímu vstřícnému a otevřenému přístupu (který byl jistě nad rámec jejích standardních pracovních povinností) pro mne praxe nebyla pouhou formalitou, ale naopak přínosnou zkušeností.

Ing. Petra Fišerová Rychová


 Vedoucí zahraniční praxe našich žáků v anglickém Derehamu nám napsala:

We said Goodbye to Michal and Tomas on Monday and were quite sad to see them go – they have been brilliant and everyone was really pleased with them and remarked how helpful they have been and done some great work. Even our Head commented that he had only heard good things. Also their English was fantastic. I think they enjoyed their presentations to the Yr7s – and all classes hang on every word they were saying and asked lots of questions. I did ring round all the schools / library and they all said how delighted they were with your students – the librarian said how good the level of English was of the two girls at the Library.

Marion Broughton, Dereham, May 2012


Jsem velmi ráda, že jsem na Obchodní akademii v Lysé studovala. První rok to pro mě sice byl velký šok, přístup učitelů byl zcela odlišný od učitelů na základní škole.

Nejvíce se mi asi líbila angličtina, protože nešlo o pouhé učení se slovíček a gramatiky, ale o hodinách byl také prostor pro diskuze a psaní krátkých esejí, to vše samozřejmě v angličtině. Díky angličtině s paní Sloupovou jsem neměla a nemám žádný problém s komunikací s cizinci v angličtině.

Z pohledu vysokoškoláka jsem vděčná za to, že jsem z obchodky připravená nejen na vstup do pracovního života, ale domnívám se, že jsem na tom se znalostmi a hlavně s dovednostmi mnohem lépe než kdejaký „gymplák“. A to hlavně v účetnictví. Na vysoké se vše probírá velmi rychle a je pouze na studentovi, co a jak se naučí, tudíž jsem velmi ráda, že nám pan Kopecký vše trpělivě vysvětloval, takže kolikrát se na univerzitě směju, co jsou někteří „inženýři“ schopni zaúčtovat J.

Na obchodní akademii jsem se také zúčastnila zahraniční praxe v německém Boschi, byla to pro mě nenahraditelná zkušenost, jak pracovní, tak jazyková.

Když to tak všechno shrnu, byla to doba, na kterou se svými bývalými spolužáky velmi rádi vzpomínáme, protože je to jednoduše škola na úrovni

 Veronika Visingerová
Absolventka rok 2010


 Díky účasti v projektu Comenius (projekt byl zaměřen na období Studené války za spolupráce studentů z Velké Británie a Německa) jsem získal letní brigádu na nymburské pobočce firmy ASSECO. Zde jsem mohl prokázat všechny své teoretické znalosti ze školy v praxi.  

Jan Šťastný, žák 3. ročníku


Třídní učitelka žáků 9. třídy za Základní školy, J. A. Komenského, Čelákovice napsala po návštěvě naší školy v říjnu 2011:

Ještě jednou Vám chci poděkovat za milé přijetí našich žáků na Vaší škole. Musím Vám pogratulovat, měli jste to moc hezky připravené a hlavně jste děti zaujmuli tolik, že spousta z nich se rozhodla, že na Vaší školu pošle jednu ze svých přihlášek.

Mgr. Markéta Salačová, učitelka ZŠ Čelákovice


e-mail absolventky pro PhDr. Miroslavu Frymlovou: 

Paní profesorko,

chtěla bych Vám poděkovat za to, že jste nás skvěle připravila do
budoucího života, co se týče francouzštiny, protože jsem právě získala
místo Obchodní referentky s francouzštinou ve Fermatě a.s. v Čelákovicích.

Děkuji moc, protože bez Vás bych toto místo nikdy nedostala. 

Nikola Koštířová, absolventka 2011 


Na Obchodní akademii v Lysé jsem v prvním ročníku přestoupila ze střední
soukromé školy a byla jsem nadšená. Oproti soukromé škole bylo vše mnohem
lepší – spolužáci, prostředí, vyučující. Ti především. Přestože jsem
vystudovala obor obchodní akademie, setkala jsem se po dobu svého studia se
skvělými profesory, kteří mě připravili na vysokou školu nejen ekonomického
zaměření, o čemž svědčí mé přijetí na FF UK, obor Český jazyk a literatura.

Lucie Rubešová, absolventka 2011


V zahraniční firmě v Benátkách nad Jizerou jsem do funkce sekretářky – asistentky přijal čerstvou absolventku OA Lysá nad Labem. Byla perfektně připravena do praxe po odborné i jazykové stránce, svou práci vykonávala bezchybně a po krátké době si získala – i přes své mládí – respekt německého spolumajitele firmy.

Žáci OA vykonávají také praxi na Městském úřadě v Lysé nad Labem. Vždy zvládnou běžné administrativní práce a pokud se týká práce s výpočetní technikou, my se učíme od nich.

Pro mě osobně je Obchodní akademie Lysá nad Labem zárukou kvalitní přípravy studentů pro další studium nebo pro praktický život.

Ing. Miloš Dvořák, tajemník Městského úřadu Lysá nad Labem, dvorak@mestolysa.cz

Originál dopisu naleznete zde.


„Veronika Drahovzalová, absolventka OA Lysá n.L., dokončila bakalářské studium na VŠEM.  Ve studiu bude příští rok pokračovat na škole v Innsbrucku. Za to patří určitě poděkování Vám a paní profesorce Salačové, za její praxi v Německu.“

Jiří Drahovzal, otec Veroniky


 Zaměstnavatel hledá našeho absolventa

„Naše společnost udělala v minulosti díky Vám dobrou zkušenost s přijetím čerstvého absolventa a investicí do jeho profesionálního rozvoje. David Baloun je dosud v našem kolektivu a za několik let od ukončení vaší OA z něho vyrostl velmi schopný člen profesionálního týmu. V současné době chceme znovu doplnit náš obchodní tým o dalšího juniora, ze kterého si vychováme schopného obchodního zástupce či posléze manažera obchodu. Obracím se na Vás tedy s dotazem, zda mezi Vašimi čerstvými maturanty není chlapec či dívka s předpoklady pro práci v obchodě, pro které by mohla být naše přiložená nabídka zajímavá.“

Jiří Drahovzal, QUATRO D Čelákovice, s.r.o.


 Účastníci zahraniční praxe Leonardo da Vinci:

„Před cestou jsme prošli jazykovými kurzy, byli jsme připraveni na veškeré denní situace, které nás mohly potkat. Naše paní profesorka nás seznámila i s kulturou země a jejími zvyky.“

Petra Bendlová, absolventka stáže v Derehamu v roce 2011 

„Vyjadřování a mluvený projev se mi zlepšil takřka o 100%!“

Radek Forejtar, absolvent stáže v Derehamu v roce 2011 

„Stáž mi pomohla dozvědět se, jak to funguje na školách v zahraničí, co je náplní práce v kanceláři a poznat více francouzský jazyk.“

Markéta Punčochářová, absolventka stáže ve Štrasburku v roce 2011 


 Některé předměty na škole byly snazší, některé těžší, vždy záleží na probírané látce i na učiteli.

Toho, že jsem šel na tuto školu, nelituji a  vybral bych si ji  znovu.

O hodinách stačilo někdy i „jenom“ dávat pozor, abych získaných znalostí  využil i nyní na VŠ.

Tomáš Bělík, absolvent 2010


Jsem ráda, že jsem vystudovala OA právě v Lysé, považuji ji za nadprůměrnou střední školu. Některé informace ze studia jsem využila při studiu na VŠ, ale i v běžném životě. VŠ jsem bez větších problémů absolvovala v červnu 2010. V říjnu 2010 jsem nastoupila do zaměstnání na pozici osobního bankéře ve společnosti GE Money Bank a plánuji další růst v rámci této společnosti.
Děkuji.
S pozdravem

Ing. Zuzana Černá, absolvent 2005


Studium v Obchodní akademii v Lysé nad Labem

Obchodní akademii v Lysé nad Labem bych chtěl každému doporučit, protože si myslím, že nabízí studentům více než některé jiné střední školy.

Tuto školu jsem si vybral především kvůli francouzštině. Povinně zde žák studuje dva cizí jazyky. V zásadě to bývá anglický jazyk a poté je na výběr ruština, němčina nebo francouzština. Škola se může pyšnit kvalitními profesory cizích jazyků. Tito vyučující nás učí nejen konverzaci, ale i psaní obchodních  dopisů v cizím jazyce. Dále nás připravují na možnost pracovat v zahraničí. Pokud budu mluvit za sebe, zúčastnil jsem se již od prvního ročníku mnoha zahraničních výjezdů. Jednalo se jednak o výměnný pobyt v Německu, dále o simulační hru v Drážďanech, celkem dvakrát  jsem se zúčastnil simulační hry na téma Evropské unie  v Lichtenfelsu. Přínosem všech těchto aktivit je to, že si v praxi procvičíte cizí jazyk. Navíc finanční náklady nejsou velké, na akce přispívá škola, Městský úřad v Lysé nad Labem či Středočeský kraj.

K dalším pozitivům školy patří nabídka zahraniční praxe. Já sám jsem absolvoval zahraniční praxi ve francouzském Strasbourgu. Probíhala dva týdny v soukromé škole stejného zaměření, jako je obchodní akademie. Naše práce spočívala  v dopisování určitých informací do osobních spisů studentů či v tvorbě propagačních materiálů. Kromě práce jsme měli možnost objevovat a poznávat nová místa. Praxe a pobyt ve Francii pro mne byly velikým přínosem.

V průběhu  každého školního roku probíhá ve škole několik projektů. Projektový den je vlastně normální školní den až na jednu výjimku – neučí se klasickým způsobem, ale žáci plní různé úkoly ve skupině vytvořené ze spolužáků z různých tříd i ročníků. V rámci  projektu „Den jazyků“ studenti řeší  úkoly ve všech na škole vyučovaných jazycích. Dabují film, hrají scénky, malují dle cizojazyčných  pokynů atd. V prosinci proběhne „Vánoční projekt“. Ten již tradičně připravují studenti 4. ročníků. Organizace je zcela v jejich kompetenci. Dále se  na naší škole uskutečňují „Environmentální projekt“, projekt „Chování člověka za mimořádných situací“, „Jarní den Evropy“ a další. Jsem přesvědčen, že projekty jsou velice přínosné. Už jen proto, že každý má možnost seznámit se s lidmi z jiných tříd i ročníků.

Jan Doležal, absolvent 2010 

 
 
Přejít na obsah