SEMIRAMIS

Centrum rodinného poradenství a terapie SEMIRAMIS z.ú. , Nymburk

= poradenské služby pro rodiny a děti poskytované ambulantní formou. 

CÍLOVÁ SKUPINA

  • Rodiče a ostatní osoby blízké, kteří potřebují pomoc nebo podporu ve vzájemných vztazích či při výchově svých dětí.
  • Ohrožené rodiny, ve kterých se vyskytuje jakákoliv forma rizikového chování (zanedbávání péče, rozvod; kriminalita, agrese, užívání drog, poruchy chování apod.).
  • Žáci a studenti, kteří se vzdělávají a jsou ve věku 6 až 20 let.


Kontakty a podrobnější informace o  službách, které jsou důvěrné a zdarma, naleznete v přiložených letácích.

LETÁK č. 1

LETÁK č. 2

Přejít na obsah