Organizace školního roku

I. pololetí       4. 9. 2023 – 31. 1. 2024

II. pololetí       1. 2. 2024 – 28. 6. 2024

4. ročníky ukončí II. pololetí  30. 4. 2024

 

Prázdniny:

Podzimní        26. – 27. 10. 2023

Vánoční          23. 12. 2023 – 2. 1. 2024

(vyučování začne ve středu  3. 1. 2024)

Pololetní           2. 2. 2024

Jarní               12. – 18. 2. 2024

Velikonoční    28. 3. 2024

Hlavní          29. 6. 2024 – 1. 9. 2024

 

Termíny pedagogických rad:

1. 9. 2023

06. 11. 2023

26. 1. 2024

15. 4. 2024

19. 4. 2024 (jen pro 4. ročník)

21. 6. 2024

 

Termíny rodičovských schůzek:

06. 11. 2023

15. 4. 2024

Dny otevřených dveří:          

Pondělí 30. 10. 2023 od 10 do 16 hodin

Sobota 2. 12. 2023 od 9 do 12 hodin

Pondělí 15. 1. 2024 od 10 do 16 hodin

 

Přijímací řízení do 1. ročníku:

duben 2024

Maturitní ples

09. 02. 2024

Termín praktické maturitní zkoušky:

26. 04. 2024

 

Termín ústních maturitních zkoušek pro 4. A a 4. B:

20. 05. – 24. 05. 2024

27. 05 – 31. 05. 2024

Odborná praxe žáků 2. A a 2. B:

20. 11. – 24. 11. 2023

20. 05. – 24. 05. 2024

 

Odborná praxe žáků 3. A a 3. B:

20. 05. – 31. 05. 2024

 

Lyžařský kurz:

 

Sportovní kurz 3. A a 3. B:

24. 06. – 27. 06. 2024

Přejít na obsah