Organizace školního roku

I. pololetí       1. 9. 2022 – 31. 1. 2023

II. pololetí       1. 2. 2023 – 30. 6. 2023

4. ročníky ukončí II. pololetí  28. 4. 2023

 

Prázdniny:

Podzimní        26. – 27. 10. 2022

Vánoční          23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 

(vyučování začne v úterý 3. 1. 2023)

Pololetní           3. 2. 2023

Jarní               6. – 12. 2. 2023

Velikonoční    6. 4. 2023

Hlavní            1. 7. 2023 – 3. 9. 2023

 

Termíny pedagogických rad:

30. 8. 2022

7. 11. 2022

23. 1. 2023

17. 4. 2023

24. 4. 2023 (jen pro 4. ročník)

22. 6. 2023

 

Termíny rodičovských schůzek:

7. 11. 2022

17. 4. 2023

Dny otevřených dveří:          

Pondělí 31. 10. 2022 od 10 do 16 hodin

Sobota 3. 12. 2022 od 9 do 12 hodin

Pondělí 16. 1. 2023 od 10 do 16 hodin

 

Přijímací řízení do 1. ročníku:

duben 2023

 

Termín praktické maturitní zkoušky:

26. 4. 2023

 

Termín ústních maturitních zkoušek pro 4. A a 4. B:

15.- 25. 5. 2023

 

Odborná praxe žáků 2. A a 2. B:

21. 11. – 25. 11. 2022

15. 5. – 19. 5. 2023

 

Odborná praxe žáků 3. A a 3. B:

15. 5. – 26. 5. 2023

 

Lyžařský kurz:

12. 1. – 18. 01. 2023

 

Sportovní kurz 3. A a 3. B:

26. 6. – 29. 6. 2023

Přejít na obsah