Historie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na základě  par. 12, odts. 5, písm. a)  zákona České národní rady č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství a vyhlášky č. 354/1991 Sb. o středních školách zařadilo do sítě škol

  Obchodní akademii, Komenského 1534, 289 22 Lysá nad Labem

účinnost od:                           1. září 1995

studijní obor:                          63-17-6 Obchodní akademie

druh studia:                            čtyřleté denní

Obchodní akademie je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Krajský úřad Středočeského kraje.

Od září školního roku 1995-96 byla škola umístěna v 1. patře pavilonu „B“ Základní školy Komenského Lysá nad Labem.

V souvislosti se schválenou koncepcí rozvoje školy došlo k rozšíření prostor Obchodní akademie do přízemí budovy.

V souvislosti s naplněním počtu tříd do plně organizované školy (4. ročníky po 2 třídách) se Obchodní akademie Lysá nad Labem k 1. září 1998 přestěhovala do pavilonu „C“ Základní školy Komenského Lysá nad Labem. V roce 2002 získala škola další místnosti v pavilonu „G“ Základní školy Komenského Lysá nad Labem.

Studijní obory:                  

63 – 41 – M/002 Obchodní akademie od 1. 9. 1995 do 31. 8. 2012

78 – 42 – M/002 Ekonomické lyceum od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2012

63 – 41 – M/02   Obchodní akademie od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2014

78 – 42 – M/02   Ekonomické lyceum od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2014

 

 

 

Výstava 20 let OA

Zahájení výstavy v budově bývalého augustiniánského kláštera v Lysé nad Labem

Pěvecké vystoupení Kristýny Přibylové, studentky OA Lysá n. L.

Expozice výstavy

První návštěvníci výstavy

Ředitelka školy RNDr. Ivana Dvořáková a bývalý učitel Ing. Vladimír Kopecký

Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnil starosta města Mgr. Jiří Havelka

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí založení školy

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí Obchodní akademie v Lysé nad Labem

Přejít na obsah