doplnit
  • OA
  • >
  • O škole
  • >
  • Šablony pro SŠ a VOŠ I (2022-2024)

Šablony pro SŠ a VOŠ I (2022-2024)

Šablony pro SŠ a VOŠ I

 

byl spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků a veřejností.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_0001077

 

NAŠE ŠKOLA SE ÚČASTNÍ TOHOTO EVROPSKÉHO  

 

Šablony pro SŠ a VOŠ I (2022-2024)

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_0001077

Příjemce: Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534, Komenského 1534, Lysá nad Labem

Typ projektu: ESF – Operační Program – Jan Amos Komenský

Výše dotace: 363 378,00 Kč z toho ESF 278 838,11 Kč a SR 84 539,89 Kč

Doba trvání projektu: Od 1.9.2022 do 31.8.2024

Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Aktivity: V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

1.III/5 Kariérový poradce  SŠ

1.III/7 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ

1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ 

Přejít na obsah