Maturita

Maturitní zkouška 2022/2023

Písemná práce z cizího jazyka – 13. dubna 2023

Písemná práce z českého jazyka – 5. dubna 2023

Praktická zkouška z odborných předmětů – 26. dubna 2023

Společná část – didaktické testy z CJL, CJ a MAT – 2.  až 5. května 2023, v podzimním termínu ?

Profilová část – ústní zkoušky –  15. – 26. května 2023

Opravná praktická zkouška z odborných předmětů: 

Profilová část – opravná ústní zkouška: 

Maturitní zkouška se skládá ze SPOLEČNÉ a PROFILOVÉ části. Více na https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/Maturitni_vyhlaska_15-10-2020.pdf  

Přihláška k maturitní zkoušce – podává se do 1. 12. 2022 pro jarní zkušební období a do 25. 6. 2023 pro podzimní zkušební období

 

SPOLEČNÁ ČÁST 

Společná část maturitní zkoušky se koná formou didaktického testu a to z předmětů: 

 • český jazyk a literatura – časový limit 75 minut,

 • cizí jazyk – časový limit 100 minut, nebo matematika – časový limit 120 minut.

Podrobnosti konání jsou určeny Vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění k datu konání zkoušky. Více na www.cermat.cz 

 

PROFILOVÁ ČÁST – povinné a nepovinné zkoušky

 obor Obchodní akademie

 •  povinné zkoušky

a) český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška

b) cizí jazyk – písemná práce, ústní zkouška (pokud si žák zvolil jazyk ve společné části)

c) ekonomika – ústní zkouška,

d) účetnictví – ústní zkouška,

e) praktická maturitní zkouška z odborných předmětů – písemná zkouška

 • nepovinné zkoušky – žák vybírá maximálně dva předměty z nabídky:

matematika, zeměpis, druhý cizí jazyk, základy společenských věd – ústní zkoušky,

V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI

Hodnocení praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů

Podle §19 a odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění, může žák zkoušku z cizího jazyka, ke které se přihlásil v profilové části, nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B 1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Ekonomika

 • Základní ekonomické pojmy

 • Organizace podnikání v ČR, živnosti, neziskové subjekty

 • Obchodní korporace

 • Oběžný majetek

 • Dlouhodobý majetek

 • Lidské zdroje, personalistika

 • Trh práce, odměňování zaměstnanců

 • Marketing

 • Financování

 • Nakládání s penězi, bankovní systém ČR

 • Finanční trh, cenné papíry

 • Pojišťovnictví

 • Osobní finance

 • Daňová soustava, nepřímé daně

 • Přímé daně

 • Makroekonomické ukazatele

 • Zahraniční obchod

 • Hospodářská politika

 • Hlavní činnost, prodejní činnost

 • Management

Ke každé otázce bude přiřazen příklad, analýza nebo práce se zákony či grafy. 

Účetnictví

 • Právní úprava účetnictví, dokumentace

 • Majetková a kapitálová struktura podniku

 • Daňová evidence

 • Dlouhodobý majetek podniku

 • Zabezpečování podniku zásobami

 • Krátkodobý finanční majetek

 • Operace s cizí měnou

 • Dodavatelsko odběratelské vztahy

 • Zúčtovaní se zaměstnanci

 • Účtování záloh a jejich zúčtování

 • Daně a dotace

 • Náklady a výnosy

 • Časové rozlišování nákladů a výnosů

 • Hospodářský výsledek

 • Přípravné práce na konci účetního období

 • Účetní uzávěrka a účetní závěrka

 • Kapitálové účty

 • Kalkulace a rozpočty

 • Vnitropodnikové účetnictví

 • Účtování individuálního podnikatele a v různých formách podnikání

Anglický jazyk

 • UK + London

 • The USA + Washington DC

 • Canada

 • Australia + New Zealand

 • CR + Prague

 • Holidays + Festival in ESC

 • Shakespeare

 • My region +  My town

 • My school and foreign language learning

 • Housing + living

 • Food + drink

 • Shopping/Services + Fashion

 • Travelling + tourism

 • Culture + free time

 • Health + illness

 • Family  + friends

 • Means of communication and social life

 • Sport + games

 • My cv and future plans

 • Topic of your choice

Ruský jazyk

 • Покупки, в магазине

 • Здоровье, болезни, забота о здоровье

 • Наша семья, моя биография

 • Чешская Pеспублика

 • Система образования в России и у нас, наша школа

 • Питание, русская и чешская национальная кухня

 • Прага, столица Чешской Pеспублики

 • Средства массовой информации

 • Российская Федерация

 • Моё свободное время, моё любимое занятие

 • Каникулы, отпуск

 • Погода, времена года

 • Культура и искусство, мои культурные интересы

 • Москва, Санкт Петербург

 • Наш дом, наша квартира

 • Путешествие, виды транспорта

 • Мой день, мои занятия в рабочие и в выходные дни

 • Мой друг, моя подруга

 • Праздники и обычаи у нас и в России

 • Лыса на Лабе, город, где я учусь

Německý jazyk

 • Einkäufe, im Geschäft

 • Gesundheit und Krankheiten, Gesundheitspflege

 • Meine Familie, mein Lebenslauf

 • Tschechische Republik

 • Schule und Studium

 • Ernährung, Essmöglichkeiten, Essgewohnheiten

 • Prag

 • Massenmedien, Kommunikationsformen

 • Deutschland

 • Freizeit, Hobbys, Lebensstil

 • Urlaub und Ferien

 • Jahreszeiten, Wetter

 • Kunst und Kultur

 • Österreich, die Schweiz

 • Meine Wohnung, das Leben in der Stadt und auf dem Lande

 • Reisen und Verkehrsmittel

 • Tagesablauf, mein Alltag, mein Wochenende

 • Mein Freund, Jugendprobleme

 • Feste und Bräuche

 • Lysá nad Labem, die Stadt, wo ich studiere

Šablona_Seznam_literárních_děl_2021_2022

 

Školní seznam literárních děl 2021/2022

Světová a česká literatura do konce 18. století

 1. Bible– převyprávěná verze – I. Olbracht

 2. Epos o Gilgamešovi

 3. Ovidius – Proměny

 4. Sofokles – Antigona

 5. Giovanni Boccaccio – Dekameron

 6. Francois Villon – Závěť

 7. William Shakespeare – Zkrocení zlé ženy, Romeo a Julie, Macbeth, Hamlet

 8. Miguel de Cervantes y Saavedra – Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

 9. Molière – Lakomec, Tartuffe, Don Juan

 10. Daniel Defoe – Robinson Crusoe

 11. Geoffrey Chaucer – Canterburské povídky

 12. Voltaire – Candide neboli Optimismus    

 13. Legenda o sv. Kateřině

 14. Johann Wolfgang Goethe – Utrpení mladého Werthera

 15. Kosmas – Kronika česká

 16. Dalimilova kronika

 17. Jan Amos Komenský – Labyrint světa a ráj srdce

Světová poezie a próza 19. století

 1. Johann Wolfgang Goethe – Faust (1. díl)

 2. Alexandr Sergejevič Puškin – Evžen Oněgin, Piková dáma

 3. Victor Hugo – Chrám Matky Boží v Paříži, Bídníci

 4. Alexandre Dumas – Tři mušketýři, Hrabě Monte Cristo

 5. Alexandre Dumas mladší – Dáma s kaméliemi

 6. Honoré de Balzac – Otec Goriot

 7. Charles Dickens – Oliver Twist

 8. Emily Brontëová – Na větrné hůrce

 9. Charlotta Brontëová – Jana Eyrová

 10. Edgar Allan Poe – Jáma a kyvadlo a jiné povídky, Havran

 11. Jane Austenová – Pýcha a předsudek

 12. Gustave Flaubert – Paní Bovaryová

 13. Charles Baudelaire – Květy zla

 14. Fjodor Michajlovič Dostojevskij – Zločin a trest

 15. Lev Nikolajevič Tolstoj – Anna Karenina

 16. Arthur Rimbaud – Opilý koráb

 17. Emile Zola – Zabiják

 18. Guy de Maupassant – Kulička

 19. Oscar Wilde – Obraz Doriana Graye

 20. Mark Twain – Dobrodružství Huckleberryho Finna

 21. Henryk Sienkiewicz – Quo vadis

Česká poezie a próza 19. století

 1. Karel Hynek Mácha – Máj

 2. Karel Havlíček Borovský – Křest sv. Vladimíra, Král Lávra

 3. Vítězslav Hálek – Večerní písně

 4. Karel Jaromír Erben – Kytice

 5. Božena Němcová – Divá Bára, V zámku a v podzámčí, Babička

 6. Jan Neruda – Povídky malostranské

 7. Jan Neruda – Balady a romance

 8. Karolína Světlá – Černý Petříček

 9. Jakub Arbes – Svatý Xaverius

 10. Svatopluk Čech – Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století

 11. Josef Svatopluk Machar – Magdaléna

 12. Josef Karel Šlejhar – Kuře melancholik

 13. Alois Jirásek – Staré pověsti české, Filosofská historie

 14. Karel Václav Rais – Kalibův zločin, Výminkáři

Světová a česká dramatická tvorba 19. – 21. století

 1. Nikolaj Vasiljevič Gogol – Revizor

 2. Edmund Rostand – Cyrano z Bergeracu

 3. Josef Kajetán Tyl – Strakonický dudák

 4. Jaroslav Vrchlický – Noc na Karlštejně

 5. Julius Zeyer – Radúz a Mahulena

 6. A. a V. Mrštíkové – Maryša

 7. Anton Pavlovič Čechov – Višňový sad

 8. George Bernard Shaw – Pygmalion

 9. Samuel Beckett – Čekání na Godota

 10. Gabriela Preissová – Její pastorkyňa

 11. J. a K. Čapkové – Ze života hmyzu

 12. Karel Čapek – RUR, Bílá nemoc

 13. J. Voskovec – J. Werich – Balada z hadrů

 14. Václav Havel – Audience

 15. Z. Svěrák – L. Smoljak – Dobytí severního pólu

 16. Vítězslav Nezval – Manon Lescaut

Světová a česká poezie 20. a 21. století

 1. Guillaume Apollinaire – Alkoholy, Kaligramy

 2. Velemir Chlebnikov – Křidélkuje zlatopisem                         

 3. Alan Ginsberg – Kvílení

 4. Lawrence Ferlinghetti – Lunapark v hlavě

 5. Petr Bezruč – Slezské písně

 6. Jiří Wolker – Těžká hodina

 7. Vítězslav Nezval – Edison

 8. Jaroslav Seifert – Na vlnách TSF

 9. František Halas – Staré ženy

 10. FrantišekHrubín – Romance pro křídlovku, Jobova noc

 11. Jan Skácel – Smuténka

 12. Václav Hrabě – Blues pro bláznivou holku                                               

Světová próza 20. a 21. století

 1. Franz Kafka – Proměna

 2. Henri Barbusse – Oheň

 3. Ernest Hemingway – Stařec a moře, Sbohem, armádo

 4. Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid, Jiskra života, Vítězný oblouk

 5. John Steinbeck – O myších a lidech

 6. Francis Scott Fitzgerald – Velký Gatsby

 7. Mika Waltari – Egypťan Sinuhet 

 8. Vladimir Nabokov – Lolita

 9. Albert Camus – Cizinec

 10. George Orwell – Farma zvířat, 1984

 11. Alberto Moravia – Římské povídky

 12. Romain Rolland – Petr a Lucie

 13. Theodor Dreiser – Americká tragédie

 14. Antoine de Saint – Exupéry – Malý princ

 15. Jack Kerouac – Na cestě

 16. Allain Robbe-Grillet – Žárlivost

 17. William Styron – Sophiina volba

 18. Umberto Eco – Jméno růže

 19. John Irving – Svět podle Garpa

 20. Charles Michael Palahniuk – Klub rváčů

 21. Joanne K. Rowling – Harry Potter a Relikvie smrti

 22. John Ronald Reul Tolkien – Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky

Česká próza 20. a 21. století

 1. Viktor Dyk – Krysař

 2. Ivan Olbracht – Nikola Šuhaj loupežník, Žalář nejtemnější

 3. Karel Čapek – Anglické listy, Válka s mloky

 4. Jaroslav Havlíček – Petrolejové lampy

 5. Vladislav Vančura – Rozmarné léto

 6. Marie Pujmanová – Pacientka doktora Hegla

 7. Zdeněk Jirotka – Saturnin

 8. Josef Škvorecký – Tankový prapor

 9. Ladislav Fuks – Spalovač mrtvol                                             

 10. Milan Kundera – Směšné lásky                                                 

 11. Bohumil Hrabal – Obsluhoval jsem anglického krále

 12. Arnošt Lustig – Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

 13. Vladimír Páral – Milenci a vrazi

 14. Ota Pavel – Smrt krásných srnců

 15. Pavel Kohout – Katyně

 16. Michal Viewegh – Báječná léta pod psa, Andělé všedního dne

 17. Karel Poláček – Bylo nás pět, Muži v ofsajdu

 18. Jan Otčenášek – Romeo, Julie a tma

 

Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce z CJL

Žák vybírá 20 literárních děl

Světová a česká literatura do konce 18. století: min. 2 literární díla

Světová a česká literatura 19. století: min. 3 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století: min. 4 literární díla

Česká literatura 20. a 21. století: min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena. Termín odevzdání žákovského seznamu literárních děl je do 31. 3. 2022.

 

KRITÉRIA PÍSEMNÉ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA

Za písemnou práci se považuje souvislý text nebo texty v minimálním rozsahu 200 – 240 slov. Za 1 výraz/slovo se zpravidla považuje předložka, číslovka napsaná slovy, název (geografický, historický apod.), jméno, výraz spojený spojovníkem, pokud tvoří jeden významný celek. Za 1 výraz/slovo se nepovažují výrazy složené ze dvou a více slov, jsou-li psány zvlášť. Do počtu slov se nezapočítávají: číslovky psané číslicemi, symboly a zkratky.

Písemná práce bude trvat max. 80 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník, který neobsahuje přílohu věnovanou písemnému projevu. Zadáno bude jedno téma včetně názvu, způsobu zpracování zadání popřípadě bude uveden výchozí text. Písemná práce bude zaznamenána na arch papíru s předtištěnými linkami. 

 

KRITÉRIA PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA

Za písemnou práci se považuje souvislý text nebo texty v minimálním rozsahu 250 slov. Písemná práce bude trvat max. 120 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Zadána budou čtyři témata včetně názvu, způsobu zpracování zadání popřípadě bude uveden výchozí text. Písemná práce bude zaznamenána elektronicky v textovém editoru WORD s vypnutou opravou gramatiky.  Automatické ukládání ve Wordu bude nastaveno cca na 2 minuty. Pro případ výpadku elektrické energie budou pro záznam připraveny archy papíru s předtištěnými linkami. 

 

PRŮBĚH ÚSTNÍ ZKOUŠKY

Český jazyk a literatura – příprava 20 minut, zkouška max. 15 minut

Cizí jazyk – příprava 15 minut, zkouška max. 15 minut

Účetnictví – příprava 15 minut, zkouška max. 15 minut

Ekonomika – příprava 15 minut, zkouška max. 15 minut

Přejít na obsah