Maturita

Maturitní zkouška 2022/2023 – obor Obchodní akademie

Maturitní zkouška se skládá ze SPOLEČNÉ a PROFILOVÉ části.
Více na https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/Maturitni_vyhlaska_15-10-2020.pdf  

Přihláška k maturitní zkoušce – podává se do 1. 12. 2022 pro jarní zkušební období a do 25. 6. 2023 pro podzimní zkušební období

 

SPOLEČNÁ ČÁST 

Společná část maturitní zkoušky se koná formou didaktického testu a to z předmětů: 

  • český jazyk a literatura – časový limit 85 minut,

  • cizí jazyk – časový limit 110 minut, nebo matematika – časový limit 135 minut.

Podrobnosti konání jsou určeny Vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění k datu konání zkoušky. Více na www.cermat.cz 

Termín didaktických testů z CJL, CJ a MAT – 2.  až 5. května 2023

DATUM KONÁNÍ 

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT

ČAS
ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY 

2. května 2023

Matematika

 8:00

 

Anglický jazyk

 13:30

3. května 2023

Český jazyk a
literatura

 8:00

4. května 2023

Matematika
rozšiřující

 8:00

 

Německý jazyk

 13:00

 

Ruský jazyk

 13:00

 

PROFILOVÁ ČÁST – povinné a nepovinné zkoušky

  •  povinné zkoušky – více informací naleznete po rozkliknutí jednolivých předmětů níže

a) český jazyk a literatura – písemná práce – 5. dubna 2023 , ústní zkouška – 15. – 26. května 2023

b) cizí jazyk – písemná práce – 13. dubna 2023, ústní zkouška (pokud si žák zvolil jazyk ve společné části) 15. – 26. května 2023

c) ekonomika – ústní zkouška – 15. – 26. května 2023

d) účetnictví – ústní zkouška – 15. – 26. května 2023

e) praktická maturitní zkouška z odborných předmětů – písemná zkouška26. dubna 2023

 

  • nepovinné zkoušky 

 Žák vybírá maximálně dva předměty z nabídky: matematika, zeměpis, druhý cizí jazyk, základy společenských věd – ústní zkoušky

 

 

Přejít na obsah