ekonomika a podnikání

Tato specializace je určená studentům, kteří se zajímají o samostatné podnikání.

Volitelný předmět Aplikovaná ekonomie  si student vybírá ve 3. ročníkuŽák získává vlastní zkušenosti s uplatněním podnikatelského záměru v praxi od založení a vzniku firmy, přes vlastní činnost až po její likvidaci.

V rámci tohoto předmětu skupina žáků zvolí předmět činnosti – např. vyrábí a prodává drobné výrobky, vydává časopis, vystupuje s vlastním programem. Sami si určují organizační strukturu, provádějí marketingový průzkum a v rámci propagace zajišťují reklamu pro odbyt svých produktů. Samostatně zajišťují činnosti zaměřené na financování, zásobování, odbyt a samozřejmě vedou účetnictví firmy.

Žák se učí ekonomicky a podnikatelsky myslet, komunikovat na úrovni managementu firmy, být zodpovědný v rámci organizační struktury firmy, pracovat na různých pozicích, řídit porady, tvořit marketingové strategie atd. Uvědomí si důležitost vývoje nových výrobků a orientace na klienty.

Ve 4. ročníku na tento předmět volně navazují volitelné předměty Daně nebo Bankovnictví. V předmětu Daně žák zdokonaluje svoji dovednost orientovat se v daňovém systému ČR, naučí se stanovit výši daně z příjmu fyzických i právnických osob a vyhotovit daňová přiznání.

V předmětu Bankovnictví si žák prohlubuje znalosti a dovednosti související s fungováním bankovní soustavy České republiky.

 Žák plní také povinnou odbornou praxi. 

Přejít na obsah