FAQ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY                                                                                                                                                                             

Platí se školné?

Naše škola je státní, tudíž se žádné školné neplatí.

 

Je zajištěno ubytování pro studenty z velké vzdálenosti?

Studenti si zajišťují v případě potřeby ubytování sami. 

 

V kolik hodin začíná výuka?

Výuka začíná v 7,50 hodin.

Jaké jazyky vyučujete a jaká je jejich hodinová dotace?

Vyučujeme anglický, německý a ruský jazyk.

Cizí jazyk

1.      ročník

2.      ročník

3.      ročník

4.      ročník

ANJ

4

3

4

4

NEJ/RUJ/FJ/ŠJ

4

3

4

4

 

Na škole funguje „The English club“, ve kterém se žáci připravují na FCE (First Certificate of English)

 

Pořádá škola výjezdy do zahraničí?

Ano, pravidelně navštěvujeme německý Lichtenfels, lyžařský kurz probíhá v rakouských Alpách a žáci mají možnost ucházet se o odbornou praxi ve Velké Británii.

 

 

Zajišťuje škola praxe, v jakém ročníku a jak dlouho trvají?

Škola praxe žákům zařídí, ale pokud mají sami vybrané místo praxe, mohou vykonat praxi tam. Praxe probíhají v 2. ročníku jeden týden na podzim a jeden týden na jaře, dále ve 3. ročníku dva za sebou jdoucí týdny v květnu.

 

Pořádá škola pro první ročníky seznamovací kurz?

Ano, začátkem září žáci 1. ročníků vyjíždějí na 3 denní adaptační kurz.

 

Nabízí škola možnost stravování?

Ano, v areálu školy je školní jídelna Scolarest, ve které si žáci mohou dojít na dopolední svačinu a oběd.

 

Jaká je úspěšnost žáků u maturit? 

Úspěšnost našich žáků u maturit je téměř 100%.  

Jaké odborné předměty vyučujete?

Ekonomiku, účetnictví, právo, bankovnictví, daně, psychologii, marketing, rétoriku, písemnou a elektronickou komunikaci, statistiku, ekonomiku cestovního ruchu, zeměpis cestovního ruchu, projektové a grantové řízení, reklamu, průvodcovské služby.

 

Proč bych měl/a jít studovat zrovna na vaši školu?

Naše škola má moderně vybavené odborné učebny, wi-fi připojení, interaktivní výuku, pořádáme spoustu vzdělávacích, kulturních nebo sportovních akcí a často jezdíme do zahraničí. Podporujeme individualitu každého žáka a snažíme se, aby se u nás všichni cítili příjemně 🙂

 

 

Vytvořil marketingový tým OA Lysá nad Labem, 2. října 2019

Přejít na obsah