odborná praxe žáků v zahraničí

Zahraniční praxe v Anglii 2019_2020

Zahraniční_praxe_2018_2019

Zahraniční praxe 2017_2018

Zahraniční_praxe_2016_2017

Zahraniční praxe 2015_2016

Součástí studia v obchodní akademii je odborná praxe. Studenti ji mohou absolvovat v kanceláři instituce či firmy v ČR nebo také v zahraničí. Výjezd na praxi do zahraničí je vyvrcholením rozšířené výuky cizích jazyků na naší škole. Každý student se učí dva cizí jazyky z nabídky anglickýněmecký, ruský a francouzský jazyk. Týdně je výuce cizích jazyků věnováno osm hodin. Výuka je doplněna řadou aktivit zaměřených na konverzaci s rodilými mluvčími. Studenti naší školy například každoročně řeší společně s německými studenty projekt o EU, komunikačním jazykem je angličtina. 

Praxi studentů zajišťujeme ve spolupráci s našimi partnerskými školami v Anglii, Německu, Francii a na Slovensku. Naši studenti v minulých letech absolvovali odbornou stáž např. v logistickém a obchodním oddělení podniku Bosch ve městě Bamberg, v kanceláři Centre d´information a na radnici v Thiers, v kanceláři školy Ecole commerciale ve Strasbourgu, ve Všeobecné úvěrové a Poštovní bance v Bratislavě, v kanceláři a knihovně školy Dereham Neatherd High School a v Městské knihovně v Derehamu.

V letech 2011 a 2012 vycestovalo celkem 32 studentů, z toho 12 do Francie a 20 do Anglie. Účastníci stáže Lucie Pavelková a Daniel Oubrecht o své zkušenosti z Anglie napsali: “ První pracovní den byl skvělý, i přes počáteční nervozitu, lidé byli velmi přívětiví a milí. Odpoledne byl na programu bowling s anglickými studenty. Mimo bowlingu se staly naší oblíbenou aktivitou taneční simulátory. Následné dny se nesly v duchu práce, kterou jsme vykonávali, jak jsme uměli nejlépe. Práce byla velmi různorodá. Od stříhání a lepení přes kopírování a laminování, skartování, přerovnávání knih, až k tvoření dotazníků a jejich zpracovávání v Excelu.“ Absolvent stáže v roce 2011 David Čapek ocenil svoji zahraniční zkušenost, kdy v rámci praxe distribuoval v Evropském parlamentu z pověření strasbourské radnice propagační materiály. Jeho spolužák Ondřej Hanke ve stejném roce pracoval v kanceláři školy Ecole commerciale priveé ve Strasbourgu, a tak mohl kromě pracovních povinností navštívit i hodiny výuky ve francouzské škole.

Praxe studentů v zahraničí je financována z fondů EU v rámci programu Leonardo da Vinci prostřednictvím agentury NAEP. Škola tak studentům zajistí pracovní místo, uhradí ubytování, cestovné a pojištění. Učitel školy studenty na praxi uvede a pomůže řešit prvotní obtíže v cizojazyčném prostředí. Druhou část praxe a návrat domů už absolvují stážisté sami. Škola stážistům zajistí také Europass – mobility, kterým se v Evropě prokazuje uchazeč o práci.

V letech 2013 a 2014 vycestují naši studenti na odbornou praxi do Derehamu ve velké británii, do Bamberka v Německu a do Popradu na Slovensku.

Naši studenti vysoce hodnotí možnost absolvovat praxi v zemích EU – získají neocenitelnou zkušenost v cizojazyčném prostředí, vyzkoušejí si využití cizího jazyka v dané zemi a významně posílí svoji mobilitu. 

Přejít na obsah