praxe

V průběhu studia jsou žáci OA Lysá nad Labem povinni vykonat odbornou praxi. Tato povinnost je dána Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) a Školním vzdělávacím programem (ŠVP).

Účelem odborných praxí je získání zkušeností, uplatnění znalostí a dovedností nabytých při výuce a seznámení se se světem práce. Zde žáci získávají představu o svém budoucím povolání a o nárocích, které na ně budou kladeny. Dlouhodobě věnujeme velkou péči zajištění praxí v reálném pracovním prostředí. Spolupracujeme s řadou institucí, dlouhodobě např. s městskými úřady v Lysé n. L., Brandýse n. L., Milovicích a Čelákovicích, s Výstavištěm Lysá n. L., s Kovonou, a.s., s Českou spořitelnou, a.s. a dalšími.

Praxi našich žáků organizujeme tak, aby odpovídala Evropskému systému kreditů pro odborné vzdělání a přípravu (ECVET). To znamená, že zadáme požadavky na praxi žáka a ověřujeme, které činnosti a dovednosti si během praxe osvojil a jak. Žák poté získá certifikát o splnění konkrétní složky kvalifikace – kreditu ECVET. Ten je pak součástí tzv. Europassu, dokladu o dosaženém vzdělání potřebném pro práci v zahraničí.

 

 

PRAXE BĚHEM 2. ROČNÍKU

Odbornou praxi vykonávají v tomto ročníku pouze žáci oboru „Obchodní akademie“ a to v rozsahu dvou týdnů. V každém pololetí trvá odborná praxe jeden týden. Mezi stálé poskytovatele odborných praxí žáků 2. ročníku patří městské úřady v Lysé nad Labem, Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a v Nymburce, dále např. Kovona,Výstaviště Lysá nad Labem,Cestovní kanceláři FISCHER, a.s., Praha 4 a další.

PRAXE BĚHEM 3. ROČNÍKU

Souvislou odbornou praxi v tomto ročníku musí vykonat všichni žáci bez ohledu na zvolený studijní obor. Termín praxí je vždy v květnu v období konání maturitních zkoušek. Škola umožňuje vykonat praxi v tuzemsku a od roku 2003 také v zahraničí. Tuzemského poskytovatele praxe si zajišťuje každý žák sám (škola připraví příslušné smlouvy), zahraniční poskytovatele zajišťuje škola, která se stará i o spolufinancování.

Mezi tradiční poskytovatele odborných praxí žákům 3. ročníku patří kromě výše zmíněných subjektů i MěÚ Nymburk, Česká spořitelna, a. s., Komerční banka, a. s. a mnoho dalších podniků, úřadů a institucí. Mezi zahraničními je pak možno jmenovat firmu Bosch Bamberg (Německo), partnerské školy ve Strasbourgu (Francie),  v Derehamu (V. Británie) a další.

V rámci projektu „Kam po maturitě“ studenti představují instituci, ve které praxi absolvovali. Co vše musí prezentace obsahovat naleznete zde.

 

 

 

Školní rok 2017/2018

Prezentace_praxe_v_Anglii_2018

Další informace o praxi v Anglii v roce 2018 naleznete zde.

Absolventi Aplikované ekonomiky ze studentské firmy OALYMP úspěšně složili zkoušku a získali  certifikát ESP – Entrepreneurial Skills Pass. Více informací zde.

Školní rok 2015/2016 a 2016/2017

V tomto školním roce se ukutečnila zahraniční praxe v Anglii – prezentace.

Více informací naleznete zde.


Školní roky 2013/2014 a 2014/2015

Odborná zahraniční praxe probíhá v rámci projektu Leonardo da Vinci „Pro zkušenosti do kanceláří evropských institucí“, na který jsme získali finanční podporu EU  prostřednictvím Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) v rámci programu celoživotního učení. Stážisté získávají praktické zkušenosti a ověřují svoje znalosti a dovednosti v kancelářích v Derehamu v Anglii, v Bamberku v Německu a v Popradě a ve Svitu na Slovensku.

Prezentace_praxe_2013

Prezentace_praxe_2014


Školní roky 2010/2011 a 2011/2012

Odborná zahraniční praxe probíhala v rámci projektu Leonardo da Vinci „Pro zkušenosti do Velké Británie a do Francie“, na který jsme získali finanční podporu EU  prostřednictvím Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP). Celkem vycestovalo 32 žáků. Stážisté vykonávali jednoduché administrativní práce v kancelářích těchto institucí:

  • Ecole commerciale privee, Strasbourg, Francie

  • Dereham Neatherd Community High School, Dereham, Velká Británie

  • Scarning V. C. Primary School, Dereham, Velká Británie

  • Dereham St. Nicholas Junior School, Dereham, Velká Británie

  • Dereham sixth form College, Dereham, Velká Británie

  • Dereham Library, Dereham, Velká Británie

Přejít na obsah