rada žáků

Zástupci tříd, kteří tvoří Radu žáků, se scházejí podle potřeby asi jedenkrát za měsíc s ředitelkou školy. Vzájemně se informují o akcích školy, novinkách a problémech. Řeší společně aktuální situace, navzájem si sdělují své požadavky. Zástupci tříd komunikují se spolužáky. 

Přejít na obsah