školská rada

je zřízena v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Výsledky voleb 1. 11. 2021 :


Zvolený zástupce za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky: 

Kateřina Zelenková


Zvolený učitel:

PhDr. Věra Štychová


Zástupce zřizovatele:

Ing. Hynek Fajmon


Přejít na obsah