požární poplachová směrnice

Požární poplachová směrnice

Požární poplachová směrnice

OBCHODNÍ AKADEMIE LYSÁ NAD LABEM

Komenského 1534, 289 22 Lysá nad Labem, IČO 62444646

 

1. POSTUP OSOB PŘI ZPOZOROVÁNÍ POŽÁRU

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen jej uhasit za pomoci dostupných hasebních prostředků /hasicí přístroje, hydranty/ nebo provést opatření k zamezení jeho šíření např. uzavřením dveří do místnosti kde hoří. Nedojde-li k okamžitému uhašení požáru, provede varování ohrožených osob, vyhlášení požárního poplachu, přivolá pomoc hasičů.

2. ZPŮSOB A MÍSTO OHLAŠENÍ POŽÁRU

nKaždý, kdo zjistí vznik požáru jej ohlásí telefonicky neprodleně na ohlašovnu požárů Hasičského záchranného sboru č. tel. 150 nebo 112. Při telefonickém hlášení požáru je nutné sdělit :

kde hoří – co hoří – kdo volá – odkud volá (číslo telefonu)

3. ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Vyhlášení požárního poplachu proveďte opakovaným voláním hoří. Je nutné zajistit, aby se o vzniku požáru dozvěděli ve všech třídách a v případě ohrožení i v okolních budovách areálu školy.

4. POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Po vyhlášení požárního poplachu proveďte evakuaci všech osob z objektu. Za evakuaci a ověření počtů osob odpovídají vyučující ve svých třídách. Místo pro soustředění evakuovaných osob a ověření jejich počtů z pavilonu G i C je prostor před únikovým východem z pavilonu C. Každá osoba, která se neúčastní hašení, záchrany osob či majetku opustí neprodleně objekt.

5. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

  •  Centrální tísňové číslo 112
  • Hasičský záchranný sbor 150
  • Policie ČR   158
  • Zdravotnická záchranná služba  155
  • Hasičský záchranný sbor Nymburk 950 865 011
  • Městská policie a SDH Lysá n/L  325 552 065
  • Středočeská energetická a.s.- stálá služba 840 850 860
  • Středočeská plynárenská a.s. – stálá služba 1239
  • Stavokomplet s.r.o. – vodovody a kanalizace 723 749 315, 326 905 698


Lysá nad Labem , 3. září 2012

 

Zpracoval : Petr Šácha

č. osv. Š-177/95

Schválila : RNDr. Ivana Dvořáková

ředitelka školy

 

 

 
 
Přejít na obsah