Testování žáků

Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2019/2020

Výsledky jaro 2020

Informace CERMAT

Výsledky maturit jaro podzim 2019/2020


Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2018/2019

Výsledky_jaro_2019

Informace_CERMAT

Výsledky_maturit_jaro_podzim_2018/2019


Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2017/2018

Výsledky jaro 2018

Informace CERMAT

Výsledky_maturit_jaro_podzim_2017/2018

V jarním kole byla celková úspěšnost 96,5%, 4 žáci maturovali s vyznamenáním. Po podzimním kole byla celková úspěšnost 100%.


Testování čtenářské gramotnosti – Česká školní inspekce – listopad 2017

Výsledky testování


Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2016/2017

Ve čtvrtém ročníku studovalo 29 žáků.

Výsledky_jaro_2017

Informace_CERMAT

Výsledky_maturit_jaro_podzim_2017


Testování přírodovědné gramotnosti – Česká školní inspekce – listopad 2016

Výsledky_testování


Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2015/2016

Ve čtvrtém ročníku studovalo 27 žáků. Výsledky:

Výsledky_jaro_2016

Informace_CERMAT

Výsledky_maturit_jaro_podzim_2016


Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2014/2015

Ve čtvrtém ročníku studovalo 32 žáků. Výsledky naleznete zde:

Výsledky_jaro_2015

Informace_ke_školní zprávě

Výsledky_maturit_jaro_podzim_2015


Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2013/2014

Ve čtvrtých ročnících studovalo 34 žáků. Výsledky maturitních zkoušek naleznete zde:

Výsledky_maturit_jaro_2014

Výsledky_maturit_jaro_podzim_2014


Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2012/2013

Ve čtvrtých ročnících studovalo 57 žáků, z toho 56 prospělo. Výsledky  naleznete zde:

Výsledky_maturit_jaro_2013

Výsledky_maturit_jaro_podzim_2013


Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2011/2012

V letošních 4. ročnících studovalo celkem 62 žáků, z toho 61 žáků dokončilo ročník a maturovalo, z toho celkem 59 složilo maturitní zkoušku úspěšně, z nich 3 prospěli s vyznamenáním.

V jarním kole maturovalo 59 žáků, z toho prospěli 3 žáci s vyznamenáním, 47 žáků prospělo a 9 žáků neprospělo. Z nich 7 složilo úspěšně maturitní zkoušku v podzimním termínu, jeden žák se k opravné zkoušce nedostavil a jeden neprospěl. V podzimním termínu konali maturitní zkoušku ještě dva žáci, kteří ukončili 4. ročník až v srpnu 2012 úspěšným složením opravných zkoušek. Jeden z nich složil celou zkoušku úspěšně, jeden prospěl v profilové části, ve společné neprospěl u ústní zkoušky z anglického jazyka.

SOUHRNNÝ PŘEHLED


Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2010/2011

Souhrnné výsledky státní maturity za jaro i podzim 2011

SOUHRNNÝ_PŘEHLED – jaro i podzim 2011

SROVNÁNÍ_ŠKOL – jaro i podzim 2011

SROVNÁNÍ_TŘÍD – jaro i podzim 2011

Dílčí výsledky státní maturity:

V tomto školním roce ve 4. ročnících studovalo celkem 51 žáků, z toho 47 dokončilo ročník v řádném jarním termínu a ti postoupili k maturitě. U ústní zkoušky v jarním kole neuspěl pouze  jeden žák (tj. 98% úspěšnost), u písemné zkoušky v jarním kole státních maturit se můžeme pochlubit 100%ní úspěšností. Výsledky maturitní zkoušky v Obchodní akademii Lysá nad Labem jsou vzhledem k výsledkům celostátním nadprůměrné. Svědčí o tom přehledy, které zpracoval CERMAT:

SOUHRNNÝ_PŘEHLED – jaro 2011

SROVNÁNÍ_ŠKOL – jaro 2011

SROVNÁNÍ_TŘÍD – jaro 2011

V podzimním kole maturovali celkem tři žáci. Dva uspěli ve všech částech společné i profilové části, jeden žák prospěl pouze ve třech předmětech, zbývající dvě zkoušky může opakovat v roce 2012.

 

Výsledky testování – školní rok 2009/2010

Testování z matematiky VEKTOR na adrese:    http://www.oalysa.cz/extra/soubory/SCIO_2009_2010.doc

Školní testování z matematiky  za období 2003/2004 až 2010/2011 na adrese:

 http://www.oalysa.cz/extra/soubory/srovnavaci_testy_mat.doc


Výsledky testování – školní rok 2007/2008

  Na adrese:     /ckfinder/userfiles/files/testovani_2007_2008.doc


Výsledky testování – školní rok 2006/2007

 Na adrese:     /ckfinder/userfiles/files/testovani_2006_2007.doc


 

 

Přejít na obsah