• OA
  • >
  • Archív
  • >
  • Den otevřených dveří 4. 12. 2021 – doplnění programu

Den otevřených dveří 4. 12. 2021 – doplnění programu

Z důvodu horšící se epidemiologické situace se „Den otevřených dveří“ přesouvá do on-line formy. Připravili jsem pro Vás virtuální prohlídku školy, kterou si můžete spustit zde. Pro prohlížení a plnou funkčnost v mobilním zařízení si stáhněte aplikaci PREZI. Základní informace o škole, přijímacím řízení a dalších aktivitách se dozvíte na připraveném setkání, které bude probíhat přes aplikaci Teams od 10:00 hodin a od 11:00 hodin.

 

Program připravovaného on-line setkání

1. hlavní blok – odkaz zde

10:00 zahájení a úvodní slovo

10:05 úvodní video žáků 3. ročníků k propagaci školy

10:15 prezentace předmětu „Aplikovaná ekonomie“ a založené studentské firmy

10:20 prezentace zahraniční praxe

10:25 podmínky přijímacího řízení

10:30 odpovědi na otázky od uchazečů a jejich rodičů k přijímacímu řízení

 

Od 10:30 budou otevřeny paralelní bloky. V těchto blocích se můžete dozvědět další informace k vyučovaným předmětům na naší škole. V bloku věnovaném výchovnému poradenství budou podávány informace pro žáky se speciálními vzdělávacími problémy, s plány pedagogické podpory, pedagogické intervence a s podmínkami studia při souběhu studia a výkonostního sportu.

Odkaz na Teams – odborné předměty

Odkaz na Teams – cizí jazyky

Odkaz na Teams – výchovná poradkyně (informace k žákům se specifickými poruchami učení atd.), ČJ

 

2. hlavní blok – odkaz zde

11:00 zahájení a úvodní slovo

11:05 úvodní video žáků 3. ročníků k propagaci školy

11:15 prezentace předmětu „Aplikovaná ekonomie“ a založené studentské firmy

11:20 prezentace zahraniční praxe

11:25 podmínky přijímacího řízení

11:30 odpovědi na otázky od uchazečů a jejich rodičů k přijímacímu řízení

 

Od 11:30 budou otevřeny paralelní bloky. V těchto blocích se můžete dozvědět další informace k vyučovaným předmětům na naší škole. V bloku věnovaném výchovnému poradenství budou podávány informace pro žáky se speciálními vzdělávacími problémy, s plány pedagogické podpory, pedagogické intervence a s podmínkami studia při souběhu studia a výkonostního sportu.

Odkaz na Teams – odborné předměty

Odkaz na Teams – cizí jazyky

Odkaz na Teams – výchovná poradkyně (informace k žákům se specifickými poruchami učení atd.), ČJ

 

Těšíme se na Vás.

Mgr. Lenka Hrubčíková

Přejít na obsah