formulář přihlášky

Ke stažení na:

https://www.msmt.cz/file/54093/


Název a adresa školy:

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534


Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, popřípadě zaměření ŠVP.

63-41-M/02 Obchodní akademie


Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání NEVYPLŇUJTE.

Pro obor Obchodní akademie není potřeba lékařské potvrzení.

Přejít na obsah