Odvolání

Odvolání je jedinou správnou cestou, jak o sobě dát vědět, že chcete být náhradníkem na uvolněném místě. Musíte samozřejmě splnit podmínky pro přijetí. Za odvolání nic nedáte, určitě ho proto zkuste podat, jinak s Vámi škola jako s náhradníkem nebude počítat.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ musí být písemné. Forma odvolání je volná, tzn. není jeden přesně daný formulář, který je potřeba použít. Odvolání však musí obsahovat několik náležitostí:

  • název a adresa (odvolání se zasílá ředitelce školy, která rozhodnutí o nepřijetí vydala)
  • datum
  • odvolání se proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
  • odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru)
  • podpis zákonného zástupce
  • jméno zákonného zástupce
  • adresa, na kterou má být zasláno rozhodnutí o odvolání

Formulář odvolání na střední školu se podává ředitelce školy buď osobně, poštou nebo do datové schránky. V případě podání poštou ho zašlete ředitelce školy doporučeně a uschovejte si podací lístek. Upozorňujeme, že datová schránka není e-mail. Odvolání zaslané pouze e-mailem nelze přijmout.

Postup pro vyhovění odvolání je takový, že škola  počká na uplynutí lhůty pro podání zápisového lístku (10 pracovních dní od zveřejnění seznamu přijatých). Teprve pak může začít „těm pod čarou“ volná místa nabízet. Škola v každém případně počká na konec lhůty pro podání odvolání (i pár dní po lhůtě, aby stihla dojít odvolání podaná poštou). Jakmile má škola všechna obdržená odvolání, začne je zpracovávat.

Pozor na lhůtu – odvolání musíte podat nejpozději 3 pracovní dny po doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Přejít na obsah