• OA
  • >
  • Novinky
  • >
  • Rodilý mluvčí v hodinách angličtiny

Rodilý mluvčí v hodinách angličtiny

V letošním školním roce 2022/2023 jsme zahájili v rámci výuky cizích jazyků spolupráci s rodilým mluvčím anglického jazyka. Vyučovat bude v pondělních hodinách – a to tandemově s českým lektorem. Cílem této spolupráce je především rozšíření praktického využití vyučovaného jazyka ve smyslu pravidelné komunikace s rodilým mluvčím.

Vzhledem k lektorově zkušenostem nejen v pedagogice, ale také v bankovnictví a ekonomické sféře, bychom rádi tuto spolupráci rozšířili o několik hodin výuky ekonomiky v anglickém jazyce v rámci propojení odborné přípravy s přípravou jazykovou. Věříme, že se tato forma spolupráce osvědčí, a bude možné ji do budoucna dále rozšiřovat.

Přejít na obsah