Učitelling 2022

Učitelling

„Co je to za název? Snaží se být světoví? K čemu ta kombinace českého slova s anglickou koncovkou?“

Tak tohle byly první myšlenky, které mě napadly při čtení názvu semináře.

A není to jedno? Zní to vlastně…zábavně a neobvykle. A program je náramný. Budoucí účastníci a zájemci si mohou vybrat hned z několika bloků. Těmi je po dobu 90 minut budou provádět učitelé – kolegové a zároveň bývalí finalisté či vítězové soutěže GTP.

Vybírám si Individualizaci v ČJ s Barborou Heřmanovou, Přemýšlivou matematiku s Tomášem Chrobákem a Pište si s Pavlínou Loňkovou. Na jeden den se ze mě znovu stává žák- student. Jiný úhel pohledu. Fyzicky, v realitě pátečního dne, sedím v lavici ve skupince stejných nadšenců. Mentálně, vzpomínkami se nastavuji postupně do věku spektra 7let, pak 10, nakonec 13-14.

První blok je návratem k mé původní aprobaci češtináře, řešíme Shodu přísudku s podmětem. Cesta je to spletitá, plná nástrah, ale učitelka Bára nám dává návodnou „mapu“, ukazatelé jsou barevní, řešení zvládáme ve dvojicích, vyvozená pravidla ověřujeme na úkolech rozmístěných lákavě v různých částech třídy…nápady a výběrem se to jenom hemží.

Přemýšlivou matematiku si volím čistě ze zvědavosti a jen a jen kvůli sobě. Nikdy mi totiž tento školní předmět nepřirostl k srdci. Nešel mi. Neměla jsem ho ráda. Tomu odpovídaly i výsledky, zvláště ty gymnaziální.  Zvědavost má se pojí i s faktem, že Tomáš Chrobák učí matematiku prostřednictví Hejného metody, o které jsem toho mnohé slyšela, něco málo si o ní přečetla…a teď se mi spojila v možnost ji zažít. Ve třídě je nás přes 30.

„Tak, zvedněte ruku, kdo z Vás neučí matematiku.“  Moje ruku je jediná. Ostatní se po mně nechápavě otáčejí. Začínám se červenat. „No to je bezva!“, povzbudí mě Tomáš a ptá se na důvody mé přítomnosti. Jdu s pravdou ven. Nebavila, nešla, samé pětky, nerozuměla jsem jí.  „To je skvělé, já ji taky neměl rád, změnilo se to až na SŠ.“ A mně se ta matematická nenávist lehce začala rozpouštět v 90 minutách jeho aktivit. Jen barevné kostky. Spousta variací s nimi. Zdánlivě málo….stačilo.

Pište si! Imperativ coby název odpoledního bloku, posledního v mé řadě výběru. Práce s delšími texty.  Zase jinak, znovu tvořivě. Vyvozování, argumentování, debaty. Podtrhávání a nové formulace. Cizelování myšlenek a slov. Jednoduchost v detailu. To mě bavilo.

Závěrečná moderovaná diskuze celý Učiteling příjemně završila.

Díky za ten den. Díky za možnost tam být. Díky, paní ředitelko, žes mi to umožnila. Bylo to bezva!

Mgr. Renáta Vlachová

Přejít na obsah