Workshop „Jako Ty“

20. září 2022 se na naší škole pro třídy 1.A, 1.B a 2.B konal workshop od nevládní neziskové společnosti Meta s názvem „Jako Ty“.
Tématem byla integrace cizinců a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do prostředí českých škol. Lektorky z Mety dokázaly zapojit každého, pravděpodobně nejsilnější dojem ovšem zanechal zážitek s výukou v italštině. Minimálně na pár minut se každý alespoň částečně dokázal vžít do kůže těch, kteří z nejrůznějších důvodů žijí a studují v cizí zemi, v jiném než mateřském jazyce.
Žáci se poté snažili identifikovat své pocity i potřeby a následně se pokusili formulovat možnosti, jak se sami mohou zapojit v procesu integrace svých spolužáků.
Myslím, že workshop naplnil očekávání a byl přínosný.

 

Mgr. Jitka Helmichová

 

Přejít na obsah